Kvalitetsprodukter innen medisin og service

Scanrad Protection leverer medisinsk-teknisk utstyr til de fleste av landets sykehus og institutter med stråle-diagnostikk og stråle-behandling.

Radiologi

Scanrad Protection AS er en ledende leverandør av strålebeskyttelse til personalet innen radiologi.

Nukleærmedisin

Scanrad Protection AS er i dag en ledende leverandør av beskyttelse for personalet i nukleærmedisin.

Stråleterapi

Fiksering og posijonering med et komplett utvalg av avansert utstyr i karbonfiber og fikserings-masker.

QA/QC

Scanrad Protection AS leverer umagnetisk utstyr til MR undersøkelsesrom for opp til 3 Tesla.

Internasjonalt ledende produkter

Scanrad Protection leverer medisinsk-teknisk utstyr til de fleste av landets sykehus og institutter med stråle-diagnostikk og stråle-behandling.

Selskapet representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører.

Staben består av erfarne fagfolk med bakgrunn fra sykehus, farmasøytisk/diagnostisk industri, bio-kjemi og elektronikk.

Anne Brit Juell

Anne Brit Juell, daglig leder

Våre partnere, er en rekke ledende internasjonale utstyrsprodusenter innen radiologi, stråleterapi og nukleærmedisin.

De viktigste produktområder er strålebeskyttelse av personalet og pasient , hjelpeutstyr til posisjonering og fiksering av behandling og pasient samt måleutstyr for QA og dosimetri innen alle modaliteter.