Radiologi

Radiologi
Female surgeon reading x-ray

Scanrad Protection AS er en ledende leverandør av strålebeskyttelse til personalet innen radiologi. Våre frakker fra Scanflex Medical AB brukes av alle sykehus i landet og er kjent for god beskyttelse, ergonomi og kvalitet. Våre tak-og bord-monterte skjermer fra Kenex Ltd.  finnes idag i de aller fleste sykehus og dekker alle behov for fast eller mobil beskyttelse.

Vi fører også et rikt utvalg av hjelpeutstyr til røntgen. herunder leverer vi alle typer kompensasjonsfiltre fra Octostop Inc. Fra Beekley Inc.leverer vi markører for CT, gjennomlysning og MR.  Undersøkelsesbord har vi i mange modeller fra IDI.

Antropomorfe fantomer har vi fra RSD Alderson og fantomer fra Gammex-RMIArtinis og Leeds Test Objects.