Stråleterapi

Stråleterapi

Fiksering og posijonering med et komplett utvalg av avansert utstyr i karbonfiber og fikserings-masker er et hovedområde for Scanrad Protection AS. Vi representerer her  MACROMEDICS  i Nederland, et ungt og dynamisk firma med betydelig erfaring i utvikling av nye og brukervennlige systemer innen stråleterapi.  

Innen dosimetri representerer vi PTW Freiburg med deres verdensledende ionekammere, elektrometer, fantomer, verifiserings-software samt den nye Quickcheck Webline morgenkontroll.   Europas mest sollgte  store vannfantomer  for stråleanalyse har vi også fra PTW, som også leverer ledende In Vivo-diodesystemer samt  fantomer for IMRT.

Vi fører videre et bredt utvalg av Solid Water fra Gammex Inc. og flere typer bolus-materialer. Fra RSD fører vi de kjente Alderson antropomorfiske fa i ntomer.

Og fra ISP fører vi GAFCHROMIC film for doseversifisering og kvalitetssikring. Vi fører også et rikt utvalg av CT og MR-markører for stråleterapi fra Beekley Inc.

Scanrad Protection AS er et norsk-eiet selskap med hovedkontor på Vinderen i Oslo. Firmaet leverer medisinsk-teknisk utstyr til de fleste av landets sykehus og institutter med stråle-diagnostikk og stråle-behandling.

Kontaktinfo

Copyright © 2022 All rights reserved.