QA/QC

Scanrad Protection AS leverer umagnetisk utstyr til MR undersøkelsesrom for opp til 3 Tesla

Fra Lemer Pax  leverer vi flere typer; bårer, stoler, trapper, bord, containere og metalldetektorer for bruk ved MR-maskiner opp til 3 Tesla.   Utstyret er kjennetegnet ved god kvalitet og design, samt enkle/effektive i bruk og lett å holde i en høy hygiensk standard.

Scanrad Protetction AS leverer også QA-utstyr til ultralyd.

Således har vi i en årrekke levert de anerkjennte ultralydfantomene fra GAMMEX (RMI) for de ulike oppgaver innen ultralyd QA.

Scanrad Protection AS er et norsk-eiet selskap med hovedkontor på Vinderen i Oslo. Firmaet leverer medisinsk-teknisk utstyr til de fleste av landets sykehus og institutter med stråle-diagnostikk og stråle-behandling.

Kontaktinfo

Copyright © 2022 All rights reserved.