OPAQUE COLLECTION

Med fler nye og mer behagelige modeller samt den nye og lettere beskyttelsen er Opaque Collection en ny generasjon i personbeskyttelse.

Det nye materialet er 15-20% lettere og har samtidig høyere beskyttelse.

Scanrad Protection AS er et norsk-eiet selskap med hovedkontor på Vinderen i Oslo. Firmaet leverer medisinsk-teknisk utstyr til de fleste av landets sykehus og institutter med stråle-diagnostikk og stråle-behandling.

Kontaktinfo

Copyright © 2022 All rights reserved.